Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ

Η ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

Σύστημα Trixie 2-3

Σαμπάιο Κορρέα – Πόντε Πρέτα Over 1.5 ΦΙΛ  2.75
Κόλο Κόλο – Ουιόν Λα Καλέρα 1+ΓΚΟΛ  3.60
Χαφναρφιόρντουρ – Φίλκιρ 1+ΓΚΟΛ  3.40

error: Content is protected !!